Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2018) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 8550 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

ID704
AutorSujecka, Jolanta
Titel

Idea bułgarska i jej słowianofilsko-okcydentalistyczne konteksty : (na przykładzie twórczości Iwana Wazowa)

ErschienenZ polskich studiów slawistycznych. Seria 9, Literaturoznawstwo, folklorystyka, nauka o kulturze : prace na XII Międzynarodowy kongres slawistów w Krakowie 1998 (1998), 237-242
Herausgeberkomitet red. Julian Kornhauser, Lidia Macheta, Lucjan Suchanek (red. naczelny)
VerlagEnergeia
Klassifikation (EN)Folklore. Literary scholarship. Culturology
Philosophical, Religious, Political and Social Thought of Slavic People
Klassifikation (RU)Фольклористика. Литературоведение. Культурология
Философская, религиозная, политическая и общественная мысль славян
Klassifikation (CZ)Folkloristika. Literární věda. Kulturologie
Filozofické, náboženské, politické a společenské myšlení Slovanů
SoundexB1547; S8563; O0482; K4624; P1784; T2788; I0600; W0800
Dokumententypperiodical
Kongress-NummerXII (1998)
BestandSuche in WorldCat
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Tradycja jako wyznacznik tożsamości narodu : (na przykładzie Macedończyków i Bułgarów) / Sujecka, Jolanta
Bułgarska klerykalizacja (pojęcie – dzieje – konteksty) / DRZEWIECKA, Ewelina
Idea słowiańska i postać Słowianina w twórczości Cypriana Norwida / Inglot, Mieczysław
Mit wspólnoty Słowian południowych i jego konsekwencje : (na przykładzie narodów dawnej Jugosławii) / Tokarz, Emil
Z problematyki konfrontatywnego opisu warunkowości i imperceptywności : (na przykladzie języka bułgarskiego i polskiego) / Korytkowska, Małgorzata
Dostojewski i jego idea słowiańska / Kułakowska, Danuta
Percepcja literatury bułgarskiej w polskiej myśli krytycznej / Sujecka, Jolanta