Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2018) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 8550 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

ID699
AutorMokry, Włodzimierz
Titel

Idea wolności w rozumieniu Hryhoria Skoworody i Tarasa Szewczenki

ErschienenZ polskich studiów slawistycznych. Seria 9, Literaturoznawstwo, folklorystyka, nauka o kulturze : prace na XII Międzynarodowy kongres slawistów w Krakowie 1998 (1998), 217-223
Herausgeberkomitet red. Julian Kornhauser, Lidia Macheta, Lucjan Suchanek (red. naczelny)
VerlagEnergeia
Klassifikation (EN)Folklore. Literary scholarship. Culturology
Philosophical, Religious, Political and Social Thought of Slavic People
Klassifikation (RU)Фольклористика. Литературоведение. Культурология
Философская, религиозная, политическая и общественная мысль славян
Klassifikation (CZ)Folkloristika. Literární věda. Kulturologie
Filozofické, náboženské, politické a společenské myšlení Slovanů
SoundexW0568; R7866; H7700; S8472; T2780; S8888
Dokumententypperiodical
Kongress-NummerXII (1998)
BestandSuche in WorldCat
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Idea słowiańska i postać Słowianina w twórczości Cypriana Norwida / Inglot, Mieczysław
Idea federacji słowiańskiej w programie Stowarzyszenia Zjednoczonych Słowian / Bazylow, Ludwik
Dostojewski i jego idea słowiańska / Kułakowska, Danuta
Wspólnota i konflikty : idea słowiańska w historiozofii polskiej : konstrukcja i dekonstrukcja ideału wspólnotowego / Kasperski, Edward
Istoriosofsʼki koncepciji Tarasa Ševčenka / Kozak, Stefan
Utopia w literaturze chorwackiej i idea postępu. Studium z historii idei doby nowoczesności / BOGUSKA, Anna
Komunikacja literacka a idea jedności Słowian południowych w okresie 1918-1941 / Wątor Torelli, Teresa