Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2018) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 8550 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

ID695
AutorLiburska, Lidia
Titel

Pisarze moraliści wobec władzy

ErschienenZ polskich studiów slawistycznych. Seria 9, Literaturoznawstwo, folklorystyka, nauka o kulturze : prace na XII Międzynarodowy kongres slawistów w Krakowie 1998 (1998), 255-261
Herausgeberkomitet red. Julian Kornhauser, Lidia Macheta, Lucjan Suchanek (red. naczelny)
VerlagEnergeia
Klassifikation (EN)Folklore. Literary scholarship. Culturology
Philosophical, Religious, Political and Social Thought of Slavic People
Klassifikation (RU)Фольклористика. Литературоведение. Культурология
Философская, религиозная, политическая и общественная мысль славян
Klassifikation (CZ)Folkloristika. Literární věda. Kulturologie
Filozofické, náboženské, politické a společenské myšlení Slovanů
SoundexP1878; M6758; W0140; W5880
Dokumententypperiodical
Kongress-NummerXII (1998)
BestandSuche in WorldCat
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Pisarze realiści wobec modernizmu / Niedziela, Zdzisław
Historia literatury rosyjskiej w Polsce wobec orientacji metodologicznych swego czasu / Liburska, Lidia
Mikołaj Janczuk wobec literatur słowiańskich / Białokozowicz, Bazyli
Romantycy zachodniosłowiańscy wobec dziedzictwa staroruskiego / Niedziela, Z.
Wasyl Stefanyk wobec Młodej Polski / Wiśniewska, Elżbieta
Łacina wobec polszczyzny w historii / SOBCZYKOWA, Joanna
Poematy Iwana Turgieniewa wobec tradycji romantycznej / Zbyrowski, Z.