Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2018) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 8550 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

ID693
AutorKowalska, Hanna
Titel

Udzial Nowogrodu w konstytucji prawa ruskiego

ErschienenZ polskich studiów slawistycznych. Seria 9, Literaturoznawstwo, folklorystyka, nauka o kulturze : prace na XII Międzynarodowy kongres slawistów w Krakowie 1998 (1998), 53-59
Herausgeberkomitet red. Julian Kornhauser, Lidia Macheta, Lucjan Suchanek (red. naczelny)
VerlagEnergeia
Klassifikation (EN)Folklore. Literary scholarship. Culturology
Philosophical, Religious, Political and Social Thought of Slavic People
Klassifikation (RU)Фольклористика. Литературоведение. Культурология
Философская, религиозная, политическая и общественная мысль славян
Klassifikation (CZ)Folkloristika. Literární věda. Kulturologie
Filozofické, náboženské, politické a společenské myšlení Slovanů
SoundexU0885; N6472; K4682; P1700; R7844
Dokumententypperiodical
Kongress-NummerXII (1998)
BestandSuche in WorldCat
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Polski udział w czeskiem odrodzeniu / Szyjkowski, Marian
Ruś na przełomie epok : cywilizacja zmodernizowana w okresie próby / Kowalska-Stus, Hanna
Frantowe prawa w literaturze czeskiej i polskiej : (ze związków nurtu mieszczańsko-ludowego w obu piśmiennictwach) / Magnuszewski, J.
Współczesna historiografia rosyjska o dziejach Rosji / Kowalska, Hanna
Odrodzenie polskiego języka literackiego na Śląsku w XIX wieku / Kowalska, Alina
Z zagadnień czesko-polskiej interferencji językowej na Górnym Śląsku w okresie habsburskim / Kowalska, A.
Paralele leksykalne zachodnio-południowosłowiańskie obserwowane w gwarach i w językach literackich / Falińska, Barbara