Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2018) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 8550 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

ID692
AutorKasperski, Edward
Titel

Wspólnota i konflikty : idea słowiańska w historiozofii polskiej : konstrukcja i dekonstrukcja ideału wspólnotowego

ErschienenZ polskich studiów slawistycznych. Seria 9, Literaturoznawstwo, folklorystyka, nauka o kulturze : prace na XII Międzynarodowy kongres slawistów w Krakowie 1998 (1998), 231-236
Herausgeberkomitet red. Julian Kornhauser, Lidia Macheta, Lucjan Suchanek (red. naczelny)
VerlagEnergeia
Klassifikation (EN)Folklore. Literary scholarship. Culturology
Philosophical, Religious, Political and Social Thought of Slavic People
Klassifikation (RU)Фольклористика. Литературоведение. Культурология
Философская, религиозная, политическая и общественная мысль славян
Klassifikation (CZ)Folkloristika. Literární věda. Kulturologie
Filozofické, náboženské, politické a společenské myšlení Slovanů
SoundexW8156; K4635; S8568; H0827; P1584; K4682; D2468; I0250; W8156
Dokumententypperiodical
Kongress-NummerXII (1998)
BestandSuche in WorldCat
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Dostojewski i jego idea słowiańska / Kułakowska, Danuta
Idea słowiańska i postać Słowianina w twórczości Cypriana Norwida / Inglot, Mieczysław
Słowiańska wspólnota magiczna wobec liminalności naturalnej: (szkic do badań) / Brzozowska-Krajka, Anna
Wspólnota kul / Hensel, Witold
Ukrajina jak symvol svobody v poeziji Tarasa Ševčenka i Juliuša Slovacʼkoho / Kasperski, Edward
Idea wolności w rozumieniu Hryhoria Skoworody i Tarasa Szewczenki / Mokry, Włodzimierz
Naród i rewolucja w polskiej literaturze romantycznej / Hermann, A.