Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

ID6859
AutorPanevová, Jarmila
Titel

Problémy se slovanským reflexivem

ErschienenSlavia : časopis pro slovanskou filologii. Česká slavistika : příspěvky k XIV. mezinárodnímu sjezdu slavistů Ochrid 10.–16.9.2008 77 (2008) 1/3, 153–163
Klassifikation (EN)Linguistics
The Current Theories and Methods of Exploring the Grammatical Structure of Slavic Languages
Communicative Aspects of Grammar
The Typology of Slavic Languages
Grammar and Vocabulary.
Klassifikation (RU)Языкознание
Современные теории и методы изучения грамматической структуры славянских языков
Коммуникативные аспекты грамматики
Типология славянских языков
Грамматика и словарь.
Klassifikation (CZ)Jazykověda
Současné teorie a metody zkoumání gramatické struktury slovanských jazyků
Komunikativní aspekty gramatiky
Typologie slovanských jazyků
Gramatika a slovník.
SoundexP1715; S8568; R7354
Dokumententypjournal
Kongress-NummerXIV (2008)
URLwww.ceeol.com (homepage) Vol. 77 (2008) -
Bestand in Dtl.siehe in EZB-Suche
BestandSiehe WorldCat
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Funkční styly a automatické zpracování jazyka / Panevová, Jarmila
K významové stavbě větného centra / Panevová, Jarmila
Slovníková informace a její použití v gramatice : (na příkladu českého slovesa) / Panevová, Jarmila
Vzťahy slovenskej literatúry k slovanským a neslovanským literatúram / Rosenbaum, K.
Problémy české exilové prózy sedmdesátých a osmdesátých let se zvláštním zřetelem na romány Josefa Škvoreckého a Milana Kundery / Hankó, Ludmila B.
Slovenščina: kaj še ostane velikim? / Stabej, Marko
Tvori li se folklor i dnes? / Miceva, Evgenija