Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2018) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 8550 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

ID684
AutorDudek, Andrzej
Titel

Poezja jako teologia: koncepcja doświadczenia religijnego w twórczości młodszych symbolistów rosyjskich

ErschienenZ polskich studiów slawistycznych. Seria 9, Literaturoznawstwo, folklorystyka, nauka o kulturze : prace na XII Międzynarodowy kongres slawistów w Krakowie 1998 (1998), 95-99
Herausgeberkomitet red. Julian Kornhauser, Lidia Macheta, Lucjan Suchanek (red. naczelny)
VerlagEnergeia
Klassifikation (EN)Folklore. Literary scholarship. Culturology
Philosophical, Religious, Political and Social Thought of Slavic People
Klassifikation (RU)Фольклористика. Литературоведение. Культурология
Философская, религиозная, политическая и общественная мысль славян
Klassifikation (CZ)Folkloristika. Literární věda. Kulturologie
Filozofické, náboženské, politické a společenské myšlení Slovanů
SoundexP1800; T2540; K4681; D2888; R7546; T2788; M6588; S8615; R7884
Dokumententypperiodical
Kongress-NummerXII (1998)
BestandSuche in WorldCat
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Doświadczenia wojenne a koncepcja życia i śmierci w utworach K.K. Baczyńskiego i J. Ortena / Balowski, Mieczyslaw
Rola Platona w twórczości Mickiewicza / Szmydtowa, Z.
Świat antyczny w poezji modernistów rosyjskich / Wieczorek, Aleksandra
Rosja w twórczości poetyckiej Adama Mickiewicza / Dopart, Bogusław
Znaczenie wieku XVII w historii stosunków polsko-rosyjskich / Wójcik, Z.
Z polsko-rosyjskich stosunków literackich w okresie 1800-1830 / Fiszman, S.
Idea słowiańska i postać Słowianina w twórczości Cypriana Norwida / Inglot, Mieczysław