Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2018) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 8550 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

ID68
AutorWojtyla-Świerzowska, Maria
Titel

Kognitywizm w etymologii

ErschienenRocznik slawistyczny = Revue slavistique (1998), 17-30
Klassifikation (EN)Linguistics
Ethnogenesis of the Slavs. Old Church Slavonic Studies
Klassifikation (RU)Языкознание
Этногенезис славян. Палеославистика
Klassifikation (CZ)Jazykověda
Etnogeneze Slovanů. Paleoslovenistika
SoundexK4462; E0265
Dokumententypperiodical
Kongress-NummerXII (1998)
BestandSuche in WorldCat
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Znaczenie danych historycznych i dialektycznych dla etymologii / Sędzik, Władysław
Elementy starobułgarskie i cerkiewnosłowiańskie w polszczyźnie XVI w. / Karpluk, Maria
Jak identyfikowano ludzi w średniowiecznych księgach sądowych / Trawińska, Maria
Nie zauważone rusycyzmy (wschodnioslawizmy) semantyczne w czasownikach polskich XVIII-XX wieku / Rutkowska, Maria
Ambiwalentna funkcja mitu słowiańskiego w procesie odrodzenia narodowego Słowian zachodnich i południowych / Bobrownicka, Maria
Zmiany zachodzące w nazewnictwie w wieku XX. / Rzetelska-Feleszko, Ewa
Kwestia polska w Rosji w 1905 roku / Łukawski, Zygmunt