Портал славистики


[root][biblio]

Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

ID676
AutorTrepte, Hans Christian
Titel

Zmiana języka w literaturze emigracyjnej pisarzy polskiego pochodzenia

ErschienenJęzyk polski w kraju i za granicą : materiały Międzynarodowej konferencji naukowej polonistów, Warszawa 14-16 września 1995 r. Tom I (1997), 124-129
Herausgeberpod red. Barbary Janowskiej i Józefa Porayskiego-Pomsty
VerlagElipsa
Klassifikation (EN)Folklore. Literary scholarship. Culturology
Slavic World and Emigration
Klassifikation (RU)Фольклористика. Литературоведение. Культурология
Славянский мир и эмиграция
Klassifikation (CZ)Folkloristika. Literární věda. Kulturologie
Slovanský svět a emigrace
SoundexZ8660; J0840; L5272; E0647; P1878; P1584; P1488
Dokumententypperiodical
Kongress-NummerXII (1998)
BestandSuche in WorldCat
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Definicje a cytaty w słownikach języka pisarzy / Kucała, Marian
Odrodzenie polskiego języka literackiego na Śląsku w XIX wieku / Kowalska, Alina
Periodyzacja dziejów polskiego języka literackiego / Urbańczyk, S.
Systematyka głosek polskiego języka kulturalnego / Dłuska, M.
Grupy fonemów konsonantycznych w naglosie wyrazowym języka polskiego i węgierskiego / Bańczerowski, Janusz
O celach i metodach pracy nad słownikami języka pisarzy / Puzynina, Jadwiga
System fonemów spółgłoskowych języka polskiego i węgierskiego w świetle analizy kontrastywnej / Bańczerowski, Janusz