Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2018) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 8550 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

ID671
AutorStępień, Marian
Titel

Próba periodyzacji polskiego życia literackiego na obczyźnie po 1939 roku

ErschienenZ polskich studiów slawistycznych. Seria 9, Literaturoznawstwo, folklorystyka, nauka o kulturze : prace na XII Międzynarodowy kongres slawistów w Krakowie 1998 (1998), 191-196
Herausgeberkomitet red. Julian Kornhauser, Lidia Macheta, Lucjan Suchanek (red. naczelny)
VerlagEnergeia
Klassifikation (EN)Folklore. Literary scholarship. Culturology
Slavic World and Emigration
Klassifikation (RU)Фольклористика. Литературоведение. Культурология
Славянский мир и эмиграция
Klassifikation (CZ)Folkloristika. Literární věda. Kulturologie
Slovanský svět a emigrace
SoundexP1710; P1728; P1584; Z8800; L5274; O0188
Dokumententypperiodical
Kongress-NummerXII (1998)
BestandSuche in WorldCat
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Pięćdziesiąt lat polskiej literatury emigracyjnej (1939–1989) : próba bilansu / Stępień, Marian
Periodyzacja dziejów polskiego języka literackiego / Urbańczyk, S.
Odrodzenie polskiego języka literackiego na Śląsku w XIX wieku / Kowalska, Alina
Hymnografia krajów byłej Jugosławii po 1989 roku / ZIELIŃSKI, Bogusław
Średniowieczne i przedrenesansowe normy polskiego języka literackiego w porównaniu z normami renesansowymi / Hrabec, Stefan
Proza polska wobec zmian ustrojowych : krótki przegląd nowych tendencji po 1989 roku / Nagy, László Kálmán (Maď) 24
Gradacyjny przedrostek po- w językach wschodniosłowiańskich / Jurkowski, Marian