Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

ID6613
AutorMrázek, Josef
Titel

Jak se přihlíží k slovanské myšlence na českých učitelských ústavech

ErschienenSborník prací I. sjezdu slovanských filologů v Praze 1929. Přednášky (1932), 760-771
Herausgeberuspořádal J. Horák… [et al.]
VerlagVýbor I. sjezdu slovanských filologů v Praze
Klassifikation (EN)Papers
Klassifikation (RU)Доклады
Klassifikation (CZ)Přednášky
SoundexP1758; S8568; M6856; C8844; U0825; U0824
Dokumententypperiodical
Kongress-NummerI (1929)
Bestand in Dtl.ZDB-Katalog
BestandSiehe WorldCat
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

K problematice vývoje fonologického systému českých samohlásek / Vachek, Josef
K typologickému studiu slovanské věty : základ srovnání / Anderš, Josef
Pojem subjektu vzhledem k typologii slovanské věty / Mrázek, R.
Typologie slovanské jednoduché věty / Mrázek, Roman
Funkční distribuce habere a esse v slovanské větě / Mrázek, R.
K některým aktuálním otázkám slovanské etymologie / Janyšková, Ilona
K vícejazyčnosti v uměleckém textu : (cizojazyčné prvky v českých uměleckých textech) / Mareš, Petr