Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2018) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 8550 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

ID660
AutorKříž, Vladimír
Titel

Migrace a emigrace : (ideje obrození a literatura na Balkáně)

ErschienenČeská slavistika 1998 : české přednášky pro XII. mezinárodní sjezd slavistů Krakov 27.8.-2.9.1998 (1998), 227-232
Herausgeberred. svazku Emílie Bláhová … [et al.]
VerlagEuroslavica
Klassifikation (EN)Folklore. Literary scholarship. Culturology
Slavic World and Emigration
Klassifikation (RU)Фольклористика. Литературоведение. Культурология
Славянский мир и эмиграция
Klassifikation (CZ)Folkloristika. Literární věda. Kulturologie
Slovanský svět a emigrace
SoundexM6478; E0647; I0200; O0178; L5272; B1546
AnmerkungSvazek je připraven ze sazby časopisu Slavia 67 (1998), č. 1/2
Dokumententypperiodical
Kongress-NummerXII (1998)
BestandSiehe WorldCat
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Úloha řecko-slovanské analogie ve vrcholném období českého obrození / Macura, Vladimír
Proces stabilizace spisovných jazyků na Balkáně / Heřman, Sáva
Obrozenské tradice folklorismu u Čechů a Bulharů / Kříž, Vladimír
Kulturní modely ruské literarněvědné emigrace v meziválečném Československu / ZELENKA, Miloš
Italská historiografie o českém narodním obrození / MAIELLO, Giuseppe
Českoslovanství a jihoslovanství do roku 1918 : (ideje - problémy - souvislosti) / Šesták, Miroslav
Polská účast v českém národním obrození. Sv. 1 / Szyjkowski, Marian