Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2018) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 8550 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

ID658
AutorKowalska-Paszt, Izabela
Titel

Proza trzeciej emigracji rosyjskiej a postmodernizm : zarys problematyki

ErschienenSłowo, tekst, czas : materiały z II Międzynarodowej Konferencji Naukowej, Szczecin, 16.-17.10.1997 (1997), 84-90
Herausgeberpod. red. Michaiła Aleksiejenki i Edwarda Siekierzyckiego
VerlagWydaw. Naukowe US
Klassifikation (EN)Folklore. Literary scholarship. Culturology
Slavic World and Emigration
Klassifikation (RU)Фольклористика. Литературоведение. Культурология
Славянский мир и эмиграция
Klassifikation (CZ)Folkloristika. Literární věda. Kulturologie
Slovanský svět a emigrace
SoundexP1780; T2788; E0647; R7884; P1826; Z8780; P1715
Dokumententypperiodical
Kongress-NummerXII (1998)
BestandSuche in WorldCat
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Współczesna rosyjska proza filologiczna / Kowalska-Paszt, Izabela
Dramatyczność monologu lirycznego : (zarys problematyki na przykładzie utworów Słowackiego) / Zgorzelski, Czesław
Literacka utopia zachodnio- i wschodniosłowiańska XX wieku : zarys problematyki badawczej / Bakula, Bogusław
Poetika kompromisa : (realizm – postmodernizm – sentimentalizm) / Binová, Galina
Egzystencja jako spór idei : emigracja rosyjska trzeciej fali / Suchanek, Lucjan
Zarys ogólnej klasyfikacji znaczeniowej w językach słowiańskich / Doroszewski, Witold
Zarys konfrontacji zasobów słownych języka polskiego i czeskiego / Oliva, Karel