Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2018) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 8550 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

ID655
AutorJuda, Celina
Titel

Emigracyjne biografie bułgarskich pisarzy – ucieczka czy exodus z konieczności?

ErschienenZ polskich studiów slawistycznych. Seria 9, Literaturoznawstwo, folklorystyka, nauka o kulturze : prace na XII Międzynarodowy kongres slawistów w Krakowie 1998 (1998), 197-202
Herausgeberkomitet red. Julian Kornhauser, Lidia Macheta, Lucjan Suchánek (red. naczelny)
VerlagEnergeia
Klassifikation (EN)Folklore. Literary scholarship. Culturology
Slavic World and Emigration
Klassifikation (RU)Фольклористика. Литературоведение. Культурология
Славянский мир и эмиграция
Klassifikation (CZ)Folkloristika. Literární věda. Kulturologie
Slovanský svět a emigrace
SoundexE0647; B1473; B1547; P1878; U0888; E0482; K4688
Dokumententypperiodical
Kongress-NummerXII (1998)
BestandSuche in WorldCat
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Literatura lat 1944–1989 a tożsamość narodowa : próba ogólnej typologii na gruncie prozy bułgarskiej / Juda, Celina
Definicje a cytaty w słownikach języka pisarzy / Kucała, Marian
Cechy składniowe transform nominalnych w tekstach propagandowych : (na podstawie bułgarskich i polskich tekstów z II poł. XX wieku) / Korytkowska, Małgorzata
Polskie badania nad językiem pisarzy na tle słowiańskim / KOZŁOWSKA, Anna
Czy Słowianie to rzeczywiście nomen originis? / Moszyński, Leszek
Czy powstaje „nowa polszczyzna kresowa“? / Golachowska, Ewa
Zmiana języka w literaturze emigracyjnej pisarzy polskiego pochodzenia / Trepte, Hans Christian