Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2018) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 8550 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

ID64
AutorValčáková, Pavla
Titel

Názvy koření ve slovanských jazycích

ErschienenČeská slavistika 1998 : české přednášky pro XII. mezinárodní sjezd slavistů Krakov 27.8.-2.9.1998 (1998), 73-80
Herausgeberred. svazku Emílie Bláhová … [et al.]
VerlagEuroslavica
Klassifikation (EN)Linguistics
Ethnogenesis of the Slavs. Old Church Slavonic Studies
Klassifikation (RU)Языкознание
Этногенезис славян. Палеославистика
Klassifikation (CZ)Jazykověda
Etnogeneze Slovanů. Paleoslovenistika
SoundexN6800; K4760; S8568; J0884
AnmerkungSvazek je připraven ze sazby časopisu Slavia 67 (1998), č. 1/2
Dokumententypperiodical
Kongress-NummerXII (1998)
BestandSiehe WorldCat
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Názvy některých délkových a plošných měr ve slovanských jazycích / Valčáková, Pavla
K deflektivizačním tendencím ve slovanských jazycích / Uličný, Oldřich
Metodologické postupy konfrontačního popisu souvětí ve slovanských jazycích / Kubík, M.
Vztah mezi fonologickým a morfologickým systémem ve slovanských jazycích / Lamprecht, A.
Větná stavba a aktuální členění ve slovanských jazycích z porovnávacího hlediska / Hajičová, E.
Typy a původ sémantických změn výrazů pro pojmenování citových stavů a jejich projevů ve slovanských jazycích / Karlíková, Helena
Kvantitativní predikát v slovanských jazycích / Mrázek, Roman