Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2018) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 8550 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

ID631
AutorCzapik-Lityńska, Barbara
Titel

Granice i kody awangardy i postmodernizmu : w kręgu problemów literatury chorwackiej i serbskiej

ErschienenZ polskich studiów slawistycznych. Seria 9, Literaturoznawstwo, folklorystyka, nauka o kulturze : prace na XII Międzynarodowy kongres slawistów w Krakowie 1998 (1998), 163-169
Herausgeberkomitet red. Julian Kornhauser, Lidia Macheta, Lucjan Suchanek (red. naczelny)
VerlagEnergeia
Klassifikation (EN)Folklore. Literary scholarship. Culturology
Postmodernism - Slavs and the West
Klassifikation (RU)Фольклористика. Литературоведение. Культурология
Постмодернизм у славян и на Западе
Klassifikation (CZ)Folkloristika. Literární věda. Kulturologie
Postmodernismus u Slovanů a na Západě
SoundexG4768; A0647; P1826; K4740; P1715; L5272; C4744; S8718
Dokumententypperiodical
Kongress-NummerXII (1998)
BestandSuche in WorldCat
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Sentymentalizm w literaturze chorwackiej / Živančević, M.
Z problemów sentymentalizmu w literaturze polskiej / Libera. Zd.
Zmiany prądów w nowoczesnych literaturach zachodniosłowiańskich : (w kręgu zbieźności i róźnic procesów historycznoliterackich) / Magnuszewski, J.
Twórczość Bohdana Ihora Antonycza w kontekście polskiej awangardy / Nazaruk, Bazyli
Kierunki awangardy ukraińskiej / Fedoruk, Oleksandr
Rosyjska powieść radziecka lat trzydziestych w kręgu problematyki i poetyki Lwa Tołstoja / Poźniak, Telesfor
Literatura popularna w II polowie XIX i na początku XX wieku: dzieła, gatunki i kody / Szocki, Józef