Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2018) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 8550 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

ID597
AutorOrłowski, Jan
Titel

Misja i historia Rosji w poetyckich wizjach Daniela Andriejewa

ErschienenZ polskich studiów slawistycznych. Seria 9, Literaturoznawstwo, folklorystyka, nauka o kulturze : prace na XII Międzynarodowy kongres slawistów w Krakowie 1998 (1998), 149-153
Herausgeberkomitet red. Julian Kornhauser, Lidia Macheta, Lucjan Suchánek (red. naczelny)
VerlagEnergeia
Klassifikation (EN)Folklore. Literary scholarship. Culturology
Slavic Literatures from Modernism to the Present
Klassifikation (RU)Фольклористика. Литературоведение. Культурология
Славянские литературы от модернизма до современности
Klassifikation (CZ)Folkloristika. Literární věda. Kulturologie
Slovanské literatury od modernismu do současnosti
SoundexM6800; H0827; R7800; P1244; W0840; D2650; A0627
Dokumententypperiodical
Kongress-NummerXII (1998)
BestandSuche in WorldCat
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Przełom modernistyczny w Polsce i w Rosji / Barański, Zbigniew
Przełom romantyczny w Polsce i w Rosji / Galster, B.
Puszkin i Mickiewicz : u źródeł mitu Krymu w poezji rosyjskiej / Orlowski, Jan
Oświeceniowe antynomie światopoglądowe na Ukrainie, w Rosji i w Polsce / Łuźny, R.
Preromantyzm w Rosji i w Polsce jako problem teoretyczny i historycznoliteracki / Suchanek, L.
Kwestia polska w Rosji w 1905 roku / Łukawski, Zygmunt
Ze studiów nad historią choronimów w języku rosyjskim / Witkowski, Wiesław