Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2018) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 8550 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

ID592
AutorMolnár, István D.
Titel

Czy literatura polska i rosyjska „wyprzedziły“ literaturę węgierską? : o początkach nowego okresu w dziejach trzech literatur na przełomie XIX i XX wieku

ErschienenStudia Slavica Academiae scientiarum Hungaricae. Opera congressui duodecimo virorum doctorum philologiae et linguisticae slavicae dedicata 42 (1997) 3/4, 237-243
Klassifikation (EN)Folklore. Literary scholarship. Culturology
Slavic Literatures from Modernism to the Present
Klassifikation (RU)Фольклористика. Литературоведение. Культурология
Славянские литературы от модернизма до современности
Klassifikation (CZ)Folkloristika. Literární věda. Kulturologie
Slovanské literatury od modernismu do současnosti
SoundexL5272; P1584; R7884; W1788; L5272; W0478; P1882; N6400; O0478; D8840; T2784; L5272; P1785; W0400
Dokumententypjournal
Kongress-NummerXII (1998)
Bestand in Dtl.siehe in ZDB-Katalog
BestandSiehe WorldCat
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Z problematyki badań nad literaturą rosyjską XX wieku / Drawicz, Andrzej
Kultura polska w białoruskim odrodzeniu literackim XIX – początku XX wieku / Poźniak, Telesfor
Współczesna historiografia rosyjska o dziejach Rosji / Kowalska, Hanna
Polska powieść XIX wieku w kontekście europejskim / Kulczycka-Saloni, Janina
Ruch „młodych kobiet“. Transnarodowy kobiecy modernizm w Europie Środkowej na przełomie XIX i XX wieku (rozpoznania wstępne) / MAGNONE, Lena
Skamandryci a poezja rosyjska początku XX wieku / Pomorska, Krystyna
Polska powieść osiemnastowieczna i jej związki z literaturą rosyjską / Libera, Zdzisław