Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2018) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 8550 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

ID552
AutorBakula, Bogusław
Titel

Literacka utopia zachodnio- i wschodniosłowiańska XX wieku : zarys problematyki badawczej

ErschienenZ polskich studiów slawistycznych. Seria 9, Literaturoznawstwo, folklorystyka, nauka o kulturze : prace na XII Międzynarodowy kongres slawistów w Krakowie 1998 (1998), 119-125
Herausgeberkomitet red. Julian Kornhauser, Lidia Macheta, Lucjan Suchánek (red. naczelny)
VerlagEnergeia
Klassifikation (EN)Folklore. Literary scholarship. Culturology
Slavic Literatures from Modernism to the Present
Klassifikation (RU)Фольклористика. Литературоведение. Культурология
Славянские литературы от модернизма до современности
Klassifikation (CZ)Folkloristika. Literární věda. Kulturologie
Slovanské literatury od modernismu do současnosti
SoundexL5274; U0210; Z8426; W8826; W0400; Z8780; P1715; B1288
Dokumententypperiodical
Kongress-NummerXII (1998)
BestandSuche in WorldCat
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Z problematyki badań nad literaturą rosyjską XX wieku / Drawicz, Andrzej
Proza trzeciej emigracji rosyjskiej a postmodernizm : zarys problematyki / Kowalska-Paszt, Izabela
Dramatyczność monologu lirycznego : (zarys problematyki na przykładzie utworów Słowackiego) / Zgorzelski, Czesław
Słowiańskie hymny narodowe z perspektywy przelomu XX i XXI wieku : przypadek Rosji i Białorusi / Zieliński, Bogusław
Skamandryci a poezja rosyjska początku XX wieku / Pomorska, Krystyna
Zmiany zachodzące w nazewnictwie w wieku XX. / Rzetelska-Feleszko, Ewa
Zagadnienie pojęcia i terminu „literatury słowiańskie“ w nauce XIX i XX wieku / Kolbuszewski, St.