Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2018) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 8550 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

ID545
AutorTomassucci, Giovanna
Titel

Romantyzm polski w pismach G. Mazziniego

ErschienenContributi italiani al XII Congresso internazionale degli slavisti : (Cracovia 26 Agosto - 3 Settembre 1998) (1998), 541-570
Herausgebera cura di François Esvan
VerlagAssociazione italiana degli slavisti
Klassifikation (EN)Folklore. Literary scholarship. Culturology
Slavic Literatures of 18th and 19th Century
Klassifikation (RU)Фольклористика. Литературоведение. Культурология
Славянские литературы XVIII и XIX веков
Klassifikation (CZ)Folkloristika. Literární věda. Kulturologie
Slovanské literatury XVIII. a XIX. století
SoundexR7662; P1584; P1864; M6886
Dokumententypperiodical
Kongress-NummerXII (1998)
BestandSuche in WorldCat
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Polski romantyzm a literatury zachodniosłowiańskie / Magnuszewski, J.
Romantyzm polski wśród romantyzmów europejskich / Janion, M.
Polski udział w czeskiem odrodzeniu / Szyjkowski, Marian
Recepcja polskiego dramatu romantycznego w teatrze okresu pozytywizmu i Młodej Polski / Taborski, R.
Perspektywy komparatystyczne w studiach nad piśmiennictwem Polski i Węgier doby renesansu / Ślaski, J.
Polski kresowy dialekt literacki? / Urbańczyk, S.
Związane z wyspami zanikłe apelatywa prasłowiańskie zachowane w nazwach geograficznych północno-zachodniej Polski / Górnowicz, H.