Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2018) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 8550 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

ID542
AutorSakakura-Okubo, Chizuru
Titel

Hipoteza o żidowskim pochodzeniu A. Mickíewicza: jej znaczenie historyczno-literackie w tradycji kultury słowiańskiej i europejskiej

ErschienenComparative and Contrastive Studies in Slavic Languages and Literatures : Japanese Contributions to the XIIth International Congress of Slavists : Kraków, Aug. 24 - Sept. 3,1998 (1998), 207-229
Herausgebered. by Japanese Association of Slavists
VerlagGraduate School of Humanities and Sociology University of Tokyo
Klassifikation (EN)Folklore. Literary scholarship. Culturology
Slavic Literatures of 18th and 19th Century
Klassifikation (RU)Фольклористика. Литературоведение. Культурология
Славянские литературы XVIII и XIX веков
Klassifikation (CZ)Folkloristika. Literární věda. Kulturologie
Slovanské literatury XVIII. a XIX. století
SoundexH0128; Z8284; P1488; M6448; Z8688; H0827; L5274; T2728; K4527; S8568; E0718
Dokumententypperiodical
Kongress-NummerXII (1998)
BestandSuche in WorldCat
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Wykłady Mickiewicza o literaturze słowiańskiej / Płoszewski, J.
Krwawa pieśń na tle europejskiej tradycji epopeicznej / Dąbek-Wirgowa, T.
Teoria pisma i jej znaczenie dla slawistyki / Furdal, Antoni
Ukraiński głos w europejskiej dyskusji o nowym chrześcijaństwie / Kozak, Stefan
Slavia christiana alias slaviae christianae? : czy w średniowieczu istniał jeden model literackiej kultury słowiańskiej? / Grzesik, Ryszard
O istocie filologji słowiańskiej / Ułaszyn, H.
Potrzeby i zadania nazwotwórstwa w toponimii słowiańskiej / Borek, H.