Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2018) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 8550 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

ID538
AutorPospíšil, Ivo
Titel

Fenomén ruského románu 19. století : (prameny, evoluce, poetika)

ErschienenČeská slavistika 1998 : české přednášky pro XII. mezinárodní sjezd slavistů Krakov 27.8.-2.9.1998 (1998), 193-198
Herausgeberred. svazku Emílie Bláhová … [et al.]
VerlagEuroslavica
Klassifikation (EN)Folklore. Literary scholarship. Culturology
Slavic Literatures of 18th and 19th Century
Klassifikation (RU)Фольклористика. Литературоведение. Культурология
Славянские литературы XVIII и XIX веков
Klassifikation (CZ)Folkloristika. Literární věda. Kulturologie
Slovanské literatury XVIII. a XIX. století
SoundexF3666; R7840; R7660; S8252; P1766; E0580; P1240
AnmerkungSvazek je připraven ze sazby časopisu Slavia 67 (1998), č. 1/2
Dokumententypperiodical
Kongress-NummerXII (1998)
BestandSiehe WorldCat
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

K meziliterárním souvislostem žánrového vývoje veršovaného románu v 2. polovině 19. století / Pokorný, Milan
Mezi poezií a prózou : k funkci veršovaného románu v žánrovém systému české literatury 19. století / Vodička, Felix
Vývinové prameny a možnosti realizmu / Kusý, Ivan
Recepce antiky v české dramatice 19. a 20. století / Závodský, Artur
Kulturní a ideové vlivy českého prostředí na jižní Slovany v průběhu 19. století a první poloviny 20. století / Hladký, Ladislav
České slovanství v boji proti dualismu : (do konce 19. století) / Šesták, Miroslav
Systém žánrů českého slovesného folklóru 19. století v pojetí jeho sběratelů / Benešová, Libuše