Портал славистики


[root][biblio]

Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

ID5294
AutorMrázek, Roman
Titel

Typologie slovanské jednoduché věty

ErschienenČeskoslovenské přednášky pro VI. mezinárodní sjezd slavistů v Praze (1968), 67-70
Herausgeberpřipravil Československý komitét slavistů ; pořadatelé sborníku Bohuslav Havránek … [et al.]
VerlagAcademia
Klassifikation (EN)Papers and Articles
Klassifikation (RU)Статьи и статьи
Klassifikation (CZ)Stati a články
SoundexT2154; S8568; J0262
Dokumententypperiodical
Kongress-NummerVI (1968)
BestandSuche in WorldCat
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Pojem subjektu vzhledem k typologii slovanské věty / Mrázek, R.
Strukturní typy slovanské věty a jejich vývoj / Bauer, Jaroslav
Strukturněsémantické typy deagentních vět : (k srovnávacímu studiu ukrajinské a české jednoduché věty) / Anderš, Josip
K typologickému studiu slovanské věty : základ srovnání / Anderš, Josef
Funkční distribuce habere a esse v slovanské větě / Mrázek, R.
Jak se přihlíží k slovanské myšlence na českých učitelských ústavech / Mrázek, Josef
Fázová modifikace predikátu : (na materiálu současných slovanských jazyků) / Mrázek, Roman