Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2018) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 8550 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

ID529
AutorMěšťan, Antonín
Titel

Knižní titul ve slovanských literaturách

ErschienenČeská slavistika 1998 : české přednášky pro XII. mezinárodní sjezd slavistů Krakov 27.8.-2.9.1998 (1998), 261-268
Herausgeberred. svazku Emílie Bláhová … [et al.]
VerlagEuroslavica
Klassifikation (EN)Folklore. Literary scholarship. Culturology
Slavic Literatures of 18th and 19th Century
Klassifikation (RU)Фольклористика. Литературоведение. Культурология
Славянские литературы XVIII и XIX веков
Klassifikation (CZ)Folkloristika. Literární věda. Kulturologie
Slovanské literatury XVIII. a XIX. století
SoundexK4686; T2250; S8568; L5272
AnmerkungSvazek je připraven ze sazby časopisu Slavia 67 (1998), č. 1/2
Dokumententypperiodical
Kongress-NummerXII (1998)
BestandSiehe WorldCat
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

K intermediu ve slovanských literaturách / Kopecký, Milan
Barokní humanismus ve slovanských literaturách / Petrů, Eduard
Metodologické problémy zkoumání humanismu ve slovanských literaturách / Petrů, Eduard
Velká epika ve slovanských literaturách XIX. století / Krejčí, K.
Žánrová specifika literárních proudů ve starších slovanských literaturách / Petrů, E.
O groteskní satiře ve slovanských literaturách XX. století / Bartoš, O.
K problematice neoidealismu ve slovanských literaturách : (Friedrich Nietzsche a teorie literárních dějin) / Zelenka, Miloš