Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

ID5178
AutorKaraś, Mieczysław
Titel

Kilka uwag o toponimii Wysp Elafickich na Adriatyku

ErschienenZ polskich studiów slawistycznych. Seria 3, Językoznawstwo : prace na VI Międzynarodowy kongres slawistów w Pradze 1968 (1968), 189-194
Herausgeberred. nauk. Witold Doroszewski
VerlagPaństwowe wydawnictwo naukowe
Klassifikation (EN)Papers and Articles
Klassifikation (RU)Статьи и статьи
Klassifikation (CZ)Stati a články
SoundexK4540; T2166; E0534; A0272
Dokumententypperiodical
Kongress-NummerVI (1968)
BestandSuche in WorldCat
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Kilka uwag o słownictwie Pateryka Alfabetycznego / Caldarelli, Raffaele
Kilka uwag o potrzebię, zadaniach i organizacji przyszlego Instytutu słowiańskiego w Polsce / Batowski, H.
O alternaciji x//k w języku polskim / Karaś, Mieczysław
O możliwości odtworzenia pierwotnego stanu języka prasłowiańskiego za pomocą rekonstrukcji wewnętrznej i metody porównawczej : (kilka uwag o stosunku różnych podejść) / Birnbaum, H.
Oświecenie polskie i francuskie : kilka propozycji porównawczych / Klimowicz, Mieczysław
Związki kulturalne i literackie Polski ze Słowiańszczyzną południowozachodnią w dobie humanizmu i renesansu : (kilka uwag i propozycji) / Ulewicz, T.
Slavjanskoje nasledije v toponimii oblasti Cheveš / Bihari, József