Портал славистики


[root][biblio]

Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

ID492
AutorUlewicz, Tadeusz
Titel

Iter romano-italicum polonorum czyli O związkach umysłowo-kulturalnych Polski z Włochami w wiekach średnich i renesansie

VerlagUniversitas
Jahr1999
Seiten337 s
Klassifikation (EN)Folklore. Literary scholarship. Culturology
Humanism and Baroque in Slavic Literatures
Klassifikation (RU)Фольклористика. Литературоведение. Культурология
Гуманизм и барокко в славянских литературах
Klassifikation (CZ)Folkloristika. Literární věda. Kulturologie
Humanismus a baroko ve slovanských literaturách
SoundexR7660; I0254; P1567; C8850; Z8844; U0685; K4527; P1584; W5460; W0440; S8726; R7686
AnmerkungNa základě této knihy sestaven sjezdový referát: Italskie związki duchowe Jana Kochanowskiego
Dokumententypmonographic
Kongress-NummerXII (1998)
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

O związkach kulturalnych i literackich polsko-czeskich w dobie humanizmu i renesansu : (z zagadnień porównawczych) / Ulewicz, Tadeusz
Z zagadnień historji włościan u Słowian w wiekach Średnich / Tymieniecki, K.
Z zagadnień historji włościan u Słowian w wiekach Średnich : (zadluźenie ludności wiejskiej i jego skutki gospodarcze i prawne) / Tymieniecki, K.
Związki kulturalne i literackie Polski ze Słowiańszczyzną południowozachodnią w dobie humanizmu i renesansu : (kilka uwag i propozycji) / Ulewicz, T.
Radło i źreb : z dziejów społecznych wsi zachodniosłowiańskiej w XI-XII wieku / Lalik, Tadeusz
„Komża i majtki“ czyli prowokacja tradycji w polskiej literaturze współczesnej / Packalén, Małgorzata Anna
O ekspresywach z formantem *-ica w językach wschodniosłowiańskich w porównaniu z językiem polskim / Warchoł, S.