Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2018) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 8550 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

ID490
AutorSemčyns'kyj, Stanislav
Titel

Petro Mohyla – mytropolyt, učenyj

ErschienenPamjať stolit' (1997), 114-159
Klassifikation (EN)Folklore. Literary scholarship. Culturology
Humanism and Baroque in Slavic Literatures
Klassifikation (RU)Фольклористика. Литературоведение. Культурология
Гуманизм и барокко в славянских литературах
Klassifikation (CZ)Folkloristika. Literární věda. Kulturologie
Humanismus a baroko ve slovanských literaturách
SoundexP1270; M6500; M6271; U0860
Dokumententypjournal
Kongress-NummerXII (1998)
BestandSuche in WorldCat
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Petro Mohyla’s Revised Version of Meletij Smotryc’kyj’s Ruthenian Homilary Gospel / Frick, David A.
Dejaki naslidky ukrajins’ko-rumuns’kych movnych kontaktiv u moldavs’kych hovirkach rumuns’koji movy / Semčyns'kyj, Stanislav
Sopostavlenije češskogo jazyka s russkim v svete vlijanija drugich jazykov / Žaža, Stanislav
Reformacijski pokret i protestantska književnost u Slavoniji i Baranji za turske vladavine / Marijanović, Stanislav
Význam souhry gramatických, lexikálních a fonických prostředků pro vztah komunikativní funkce a výpovědní formy : (na základě konfrontace českých a ruských výpovědí) / Žaža, Stanislav
Aspekty bilaterální konf'rontační analýzy slovanských jazyků : (na materiálu ruštiny a češtiny) / Žaža, Stanislav
K problematice negativních konstrukcí se slovesem esse v ruštině a v češtině / Žaža, Stanislav