Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2018) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 8550 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

ID484
AutorLichański, Jakub Z.
Titel

Badania retoryczne w Europie wschodniej : rekonesans

ErschienenZ polskich studiów slawistycznych. Seria 9, Literaturoznawstwo, folklorystyka, nauka o kulturze : prace na XII Międzynarodowy kongres slawistów w Krakowie 1998 (1998), 265-270
Herausgeberkomitet red. Julian Kornhauser, Lidia Macheta, Lucjan Suchánek (red. naczelny)
VerlagEnergeia
Klassifikation (EN)Folklore. Literary scholarship. Culturology
Humanism and Baroque in Slavic Literatures
Klassifikation (RU)Фольклористика. Литературоведение. Культурология
Гуманизм и барокко в славянских литературах
Klassifikation (CZ)Folkloristika. Literární věda. Kulturologie
Humanismus a baroko ve slovanských literaturách
SoundexB1260; R7278; E0710; W8826; R7468
Dokumententypperiodical
Kongress-NummerXII (1998)
BestandSuche in WorldCat
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Antypetrarkizm w poezji staropolskiej : rekonesans / Kotarska, J.
Problemy badania humanizmu w literaturach słowiańskich / Rapacka, Joanna
Zadania slawistyki we współczesnej Europie / Furdal, Antoni
Ruch „młodych kobiet“. Transnarodowy kobiecy modernizm w Europie Środkowej na przełomie XIX i XX wieku (rozpoznania wstępne) / MAGNONE, Lena
Z problematyki konfrontatywnego badania czasownika w językach blisko spokrewnionych : (na materiale polskim i czeskim) / Greń, Zbigniew
Zagadnienia polsko-białorusko-litewskiej interferencji językowej na ziemiach północno-wschodniej Polski / Smułkowa, Elżbieta
Výsledky doterajšieho bádania slovenského jazyka v Poľsku / Servátka, Marián