Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2018) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 8550 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

ID48
AutorPřikrylová, Milena
Titel

Sémantika konstrukcí se slovesem mít ve staroslověnských biblických textech a vývoj těchto konstrukcí do češtiny a bulharštiny

ErschienenČeská slavistika 1998 : české přednášky pro XII. mezinárodní sjezd slavistů Krakov 27.8.-2.9.1998 (1998), 67-72
Herausgeberred. svazku Emílie Bláhová … [et al.]
VerlagEuroslavica
Klassifikation (EN)Linguistics
Ethnogenesis of the Slavs. Old Church Slavonic Studies
Klassifikation (RU)Языкознание
Этногенезис славян. Палеославистика
Klassifikation (CZ)Jazykověda
Etnogeneze Slovanů. Paleoslovenistika
SoundexS8662; K4682; S8586; S8278; B1154; T2482; V0000; T2420; K4682; C8826; B1578
AnmerkungSvazek je připraven ze sazby časopisu Slavia 67 (1998), č. 1/2
Dokumententypperiodical
Kongress-NummerXII (1998)
BestandSiehe WorldCat
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

K problematice negativních konstrukcí se slovesem esse v ruštině a v češtině / Žaža, Stanislav
Úloha slovesné prefikace ve staré češtině a její vývoj / Šlosar, Dušan
Současné možnosti a trendy popisu mluvené češtiny : (se zaměřením na kolokvializaci a konverzacionalizaci) / Hoffmannová, Jana
Počátky spisovné bulharštiny a její poměr k sousedním jazykům na Balkáně do konce XIX. století / Heřman, S.
Význam parodie pro vývoj žánrového systému období humanismu ve slovanských literaturách / Petrů, Eduard
Kořeny, vývoj a odkaz osvícenství v literatuře české a slovenské se zřetelem k literatuře polské / Čapek, J. B.
Vznik slovanského fonologického systému a jeho vývoj do konce období slovanské jazykové jednoty / Mareš, F. V.