Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

ID4338
AutorKomárek, M.
Titel

Kontrakce v češtině, slovenštině a ostatních západoslovanských jazycích

ErschienenČeskoslovenské přednášky pro VII. mezinárodní sjezd slavistů ve Varšavě. Lingvistika (1973), 15-27
Herausgeberpřipravil Československý komitét slavistů ; hl. red. sborníku B. Havránek ; věd. red. Š. Ondruš
VerlagAcademia
Klassifikation (EN)Linguistics
Proto-Slavonic Seen as a Hypothetical System, the Directions of its Evolution in Individual Slavonic Languages (with Special Reference to Closely Related Languages)
Klassifikation (RU)Языкознание
Праславянскый язык как предполагаемое системное целое, направления его развития в отдельных славянских языках (с особым учетом близкородственных языков)
Klassifikation (CZ)Jazykověda
Praslovanština jako předpokládaná systémová jednota, směry jejího vývoje v jednotlivých jazycích slovanských (se zřetelem k jazykům blízce příbuzným)
SoundexK4627; C8826; S8568; O0822; Z8128; J0884
Dokumententypperiodical
Kongress-NummerVII (1973)
BestandSuche in WorldCat
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Poznámky k lexikálním výpůjčkám ve staroslověnštině a jejich reflexe v češtině a ostatních slovanských jazycích : (sémanticko-etymologická analýza) / Karlíková, Helena
Ke změně (g)> (γ) v slovanských jazycích / Komárek, M.
K monogenezi a polygenezi fonologických jevů v slovanských jazycích : (metodologické poznámky) / Komárek, M.
Deagentnost a pasívum v slovanských jazycích / Grepl, M.
Institucionální komunikace v češtině / Hoffmannová, Jana
Kontrakce obdobi rozpadu slovanské jednoty / Marvan, Jiří
Kontaktové varianty a synonymá v slovenčine a v češtine / Buzássyová, Klára