Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

ID4324
AutorBirnbaum, H.
Titel

O możliwości odtworzenia pierwotnego stanu języka prasłowiańskiego za pomocą rekonstrukcji wewnętrznej i metody porównawczej : (kilka uwag o stosunku różnych podejść)

ErschienenAmerican Contributions to the Seventh International Congress of Slavists : Warsaw, August 21-27, 1973. Linguistics and Poetics (1973), 33-58
Herausgebered. L.Matejka
VerlagMouton
Klassifikation (EN)Linguistics
Proto-Slavonic Seen as a Hypothetical System, the Directions of its Evolution in Individual Slavonic Languages (with Special Reference to Closely Related Languages)
Klassifikation (RU)Языкознание
Праславянскый язык как предполагаемое системное целое, направления его развития в отдельных славянских языках (с особым учетом близкородственных языков)
Klassifikation (CZ)Jazykověda
Praslovanština jako předpokládaná systémová jednota, směry jejího vývoje v jednotlivých jazycích slovanských (se zřetelem k jazykům blízce příbuzným)
SoundexM6858; O0227; P1726; S8260; J0840; P1785; P1640; R7468; W0627; M6220; P1768; K4540; S8286; R7864; P1284
Dokumententypperiodical
Kongress-NummerVII (1973)
BestandSuche in WorldCat
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Kilka uwag o słownictwie Pateryka Alfabetycznego / Caldarelli, Raffaele
Kilka uwag o potrzebię, zadaniach i organizacji przyszlego Instytutu słowiańskiego w Polsce / Batowski, H.
Kilka uwag o toponimii Wysp Elafickich na Adriatyku / Karaś, Mieczysław
Z zagadnień rekonstrukcji słowotwórstwa prasłowiańskiego / Sławski, Franciszek
Reinterpretacje fonologiczne nosówek słowiańskich : (na podstawie materiału prasłowiańskiego, starosłowiańskiego i polskiego) / Birnbaum, H.
Związki kulturalne i literackie Polski ze Słowiańszczyzną południowozachodnią w dobie humanizmu i renesansu : (kilka uwag i propozycji) / Ulewicz, T.
Onomastyka prasłowiańska : zakres i możliwości badawcze / Rymut, Kazimierz