Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2018) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 8550 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

ID424
AutorSzocki, Józef
Titel

Literatura popularna w II polowie XIX i na początku XX wieku: dzieła, gatunki i kody

ErschienenZ polskich studiów slawistycznych. Seria 9, Literaturoznawstwo, folklorystyka, nauka o kulturze : prace na XII Międzynarodowy kongres slawistów w Krakowie 1998 (1998), 39-43
Herausgeberkomitet red. Julian Kornhauser, Lidia Macheta, Lucjan Suchánek (red. naczelny)
VerlagEnergeia
Klassifikation (EN)Folklore. Literary scholarship. Culturology
Slavic Mythology. Slavic Archaeology. Folklore and Culture of the Masses
Klassifikation (RU)Фольклористика. Литературоведение. Культурология
Славянская мифология. Археология славян. Фольклор и культура народных масс
Klassifikation (CZ)Folkloristika. Literární věda. Kulturologie
Slovanská mytologie. Archeologie Slovanů. Folklór a kultura lidových mas
SoundexL5272; P1157; P1500; P1882; W0400; D8850; G4264
Dokumententypperiodical
Kongress-NummerXII (1998)
BestandSuche in WorldCat
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Kultura polska w białoruskim odrodzeniu literackim XIX – początku XX wieku / Poźniak, Telesfor
Skamandryci a poezja rosyjska początku XX wieku / Pomorska, Krystyna
Literatura a teoria literatury : (szkoły poetyckie a teoria literatury na początku XX wieku u Rosjan i Polaków) / Pomorska, K.
Antyk w literaturze polskiej przełomu XIX i XX wieku na tle europejskim / Filipkowska, Hanna
Zagadnienie pojęcia i terminu „literatury słowiańskie“ w nauce XIX i XX wieku / Kolbuszewski, St.
Zmiany zachodzące w nazewnictwie w wieku XX. / Rzetelska-Feleszko, Ewa
Czy literatura polska i rosyjska „wyprzedziły“ literaturę węgierską? : o początkach nowego okresu w dziejach trzech literatur na przełomie XIX i XX wieku / Molnár, István D.