Портал славистики


[root][biblio]

Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

ID42
AutorMoszyński, Leszek
Titel

Jaki apostoł-aprakos przetłumaczyli i zredagowali nauczyciele Słowian, Konstanty i Metody, przed wyjazdem na Morawy

ErschienenZ polskich studiów slawistycznych. Seria 9, Językoznawstwo : prace na XII Międzynarodowy kongres slawistów w Krakowie 1998 (1998), 203-211
Herausgeberkomitet red. Hanna Dalewska-Greń, Jerzy Rusek, Janusz Siatkowski (red. naczelny)
VerlagEnergeia
Klassifikation (EN)Linguistics
Ethnogenesis of the Slavs. Old Church Slavonic Studies
Klassifikation (RU)Языкознание
Этногенезис славян. Палеославистика
Klassifikation (CZ)Jazykověda
Etnogeneze Slovanů. Paleoslovenistika
SoundexA0182; A0174; P1782; Z8724; N6888; S8560; K4682; M6220; P1782; W0826; M6700
Dokumententypperiodical
Kongress-NummerXII (1998)
BestandSuche in WorldCat
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Związki językowe Polski południowej z terytorium Wielkiej Morawy / Bednarczuk, Leszek
Nowe obserwacje o ruskiej dyspalatalizacji spółgłosek przed e, i / Kuraszkiewicz, Władysław
Zagadnienie liturgii mszalnej arcybiskupa Metodego / Moszyński, Leszek
Zagadnienie wpływów celtyckich na starosłowiańską teonimię / Moszyński, Leszek
Czy słownictwo przekładów scs. było uboższe od słownictwa oryginałów greckich / Moszyński, Leszek
Czy Słowianie to rzeczywiście nomen originis? / Moszyński, Leszek
Zróżnicowanie leksykalne najstarszych staro-cerkiewno-słowiańskich tekstów ewangelijnych / Moszyński, Leszek