Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2018) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 8550 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

ID405
AutorKowalikowa, Jadwiga
Titel

Świat wyobrażeń i doświadczeń czlowieka w przysłowiach polskich i koreańskich

ErschienenPrace językoznawcze (1997), 37-46
Herausgeberpod red. Stanisława Stachowskiego
VerlagWydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Klassifikation (EN)Folklore. Literary scholarship. Culturology
Slavic Mythology. Slavic Archaeology. Folklore and Culture of the Masses
Klassifikation (RU)Фольклористика. Литературоведение. Культурология
Славянская мифология. Археология славян. Фольклор и культура народных масс
Klassifikation (CZ)Folkloristika. Literární věda. Kulturologie
Slovanská mytologie. Archeologie Slovanů. Folklór a kultura lidových mas
SoundexS8200; W0178; D2888; C8854; P1788; P1584; K4768
Dokumententypperiodical
Kongress-NummerXII (1998)
BestandSuche in WorldCat
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Status emigranta w XX wieku : w świetle polskich doświadczeń / Stępień, Marian
Ciało czlowieka w folklorze i kulturze masowej / Kowalski, Piotr
Ten i tamten świat w ludowych opowieściach wierzeniowych : (na podstawie wybranych typów opowieści polskich oraz bułgarskich i macedońskich) / Wrocławski, Krzysztof
Świat antyczny w poezji modernistów rosyjskich / Wieczorek, Aleksandra
Echa Mickiewiczowskie w poemacie Franciszka Markovića „Dom i świat“ / Papierkowski, S.
Echa Mickiewiczowskie w poemacie Franciszka Markovicia „Dom i Świat“ / Papierkowski, S.
Problem zapożyczeń polskich w języku czeskim i słowackim / Orloś, Teresa Zofia