Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

ID3936
AutorDorovský, Ivan
Titel

Otázky srovnávacího studia balkánských literatur

ErschienenSlavia : časopis pro slovanskou filologii 47 (1978) 4, 399-403
Klassifikation (EN)Science of Literature
Klassifikation (RU)Литературоведение
Klassifikation (CZ)Literární věda
SoundexO0284; S8768; S8220; B1546; L5272
Dokumententypjournal
Kongress-NummerVIII (1978)
URLwww.ceeol.com (homepage) Vol. 77 (2008) -
Bestand in Dtl.siehe in EZB-Suche
BestandSiehe WorldCat
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Perspektivy srovnávacího studia slovanských literatur / Wollman, S.
K problematice srovnávacího studia jihoslovanských literatur XIX. a XX. století / Urban, Zdeněk
Problémy srovnávacího studia bulharské literatury / Urban, Z.
K metodologii studia meziválečného slovanského literárního procesu / Dorovský, Ivan
Charakter a úkoly srovnávacího studia spisovných jazyků slovanských / Havránek, B.
Některé teoretické a heuristické otázky studia dějin slavisliky¨ / Kudělka, Milan
Metodologický základ srovnávacího zkoumání slovanských literatur / Wollman, Slavomír