Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

ID3928
AutorČerná, Milada
Titel

K některým problémům české, srbské a charvátské literární avantgardy

ErschienenSlavia : časopis pro slovanskou filologii 46 (1977) 4, 355-363
Klassifikation (EN)Science of Literature
Klassifikation (RU)Литературоведение
Klassifikation (CZ)Literární věda
SoundexN6427; P1715; C8840; S8718; C4788; L5277; A0624
Dokumententypjournal
Kongress-NummerVIII (1978)
URLwww.ceeol.com (homepage) Vol. 77 (2008) -
Bestand in Dtl.siehe in EZB-Suche
BestandSiehe WorldCat
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Recepce antiky v současné srbské a charvátské dramatice / Kvapil, Miroslav
Ke vzniku a vývoji české marxistické literární kritiky / Buriánek, F.
K některým otázkám způsobu slovesného děje / Oliverius, Zdeněk F.
K některým aktuálním otázkám slovanské etymologie / Janyšková, Ilona
Paralely kodifikačních snah na počátku 19. století u Slovinců, Chorvatů a Srbů s přihlédnutím k situaci české / Nedvědová, Milada K.
K některým obecným a zvláštním rysům balkánského literárního společenství / Dorovský, Ivan
K vývoji české konjugace / Porák, Jaroslav