Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2018) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 8550 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

ID387
AutorBrzozowska-Krajka, Anna
Titel

Słowiańska wspólnota magiczna wobec liminalności naturalnej: (szkic do badań)

ErschienenZ polskich studiów slawistycznych. Seria 9, Literaturoznawstwo, folklorystyka, nauka o kulturze : prace na XII Międzynarodowy kongres slawistów w Krakowie 1998 (1998), 13-18
Herausgeberkomitet red. Julian Kornhauser, Lidia Macheta, Lucjan Suchánek (red. naczelny)
VerlagEnergeia
Klassifikation (EN)Folklore. Literary scholarship. Culturology
Slavic Mythology. Slavic Archaeology. Folklore and Culture of the Masses
Klassifikation (RU)Фольклористика. Литературоведение. Культурология
Славянская мифология. Археология славян. Фольклор и культура народных масс
Klassifikation (CZ)Folkloristika. Literární věda. Kulturologie
Slovanská mytologie. Archeologie Slovanů. Folklór a kultura lidových mas
SoundexS8568; W8156; M6488; W0140; L5665; N6275; S8844; B1260
Dokumententypperiodical
Kongress-NummerXII (1998)
BestandSuche in WorldCat
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Słowiańska powieść filologiczna wobec anglosaskiej campus novel / SKUBACZEWSKA-PNIEWSKA, Anna
Studia porównawcze nad ludową prózą słowiańską : wobec badań nad etnogenezą Słowian / Wrocławski, K.
Wspólnota i konflikty : idea słowiańska w historiozofii polskiej : konstrukcja i dekonstrukcja ideału wspólnotowego / Kasperski, Edward
Folklor polski na scenie amerykańskiej : imitacja czy styl? / Brzozowska-Krajka, Anna
Między folklorem etnicznym a amerykańską popkulturą : polski styl polki („Polish-style Polka“) Eddieʼgo Blazonczyka / Brzozowska-Krajka, Anna
Między oralnością a piśmiennością: list ludowy jako gatunek folkloru (wariant emigracyjny) / BRZOZOWSKA-KRAJKA, Anna
Wspólnota kul / Hensel, Witold