Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2018) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 8550 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

ID384
AutorBenža, Mojmír
Titel

Prvé výsledky práce na Slovanskom etnologickom atlase

ErschienenXII. medzinárodný zjazd slavistov v Krakove : príspevky slovenských slavistov (1998), 269-278
Herausgeberved. red. a ed. Ján Doruľa
VerlagSlovenský komitét slavistov; Slavistický kabinet SAV
Klassifikation (EN)Folklore. Literary scholarship. Culturology
Slavic Mythology. Slavic Archaeology. Folklore and Culture of the Masses
Klassifikation (RU)Фольклористика. Литературоведение. Культурология
Славянская мифология. Археология славян. Фольклор и культура народных масс
Klassifikation (CZ)Folkloristika. Literární věda. Kulturologie
Slovanská mytologie. Archeologie Slovanů. Folklór a kultura lidových mas
SoundexV8524; P1780; S8568; E0265; A0258
Dokumententypperiodical
Kongress-NummerXII (1998)
BestandSuche in WorldCat
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Poľnohospodárska lexika v Slovanskom jazykovom atlase / Ferenčíková, Adriana
Neslovanské výpožičky z tematickej oblasti poľnohospodárstvo v Slovanskom jazykovom atlase / Ferenčíková, Adriana
Jazyková politika v Slovenskej republike / Benža, Mojmír
Projekt Slovanského etnologického atlasu / Benža, Mojmír
Projekt Slovanského etnologického atlasu / Benža, Mojmír
Historickosrovnávací zkoumání slovanských literatur, výsledky a úkoly / Wollman, F.
Výsledky doterajšieho bádania slovenského jazyka v Poľsku / Servátka, Marián