Портал славистики


Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

ID3801
AutorPetr, Jan
Titel

K zániku nosovek v polštině

ErschienenSlavia : časopis pro slovanskou filologii 46 (1977) 4, 348-354
Klassifikation (EN)Linguistics
Klassifikation (RU)Языкознание
Klassifikation (CZ)Jazykověda
SoundexZ8640; N6840; P1582
Dokumententypjournal
Kongress-NummerVIII (1978)
URLwww.ceeol.com (homepage) Vol. 77 (2008) -
Bestand in Dtl.siehe in EZB-Suche
BestandSiehe WorldCat
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Strukturní předpoklady zániku slov / Němec, Igor
Štruktúra slabiky a morfémy v slovenčine, češtine a poľštine : (metodologické východiská výskumu) / Sabol, Ján
Adaptácia cudzích slov v slovenčine a poľštine / Pančíková, Marta
Neologizácia v slovenčine a połštine : (porovnanie substantív) / Pančíková, Marta
Deklinačný systém substantív v spisovnej slovenčine, poľštine a bieloruštine / Dudášová-Kriššáková, Júlia
K vícejazyčnosti v uměleckém textu : (cizojazyčné prvky v českých uměleckých textech) / Mareš, Petr
Slovanské l-ové příčestí a jeho vývoj hlavně v češtině a v polštině / Westh-Neuhard, E.