Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2018) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 8550 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

ID363
AutorPanevová, Jarmila
Titel

Funkční styly a automatické zpracování jazyka

ErschienenČeská slavistika 1998 : české přednášky pro XII. mezinárodní sjezd slavistů Krakov 27.8.-2.9.1998 (1998), 161-167
Herausgeberred. svazku Emílie Bláhová … [et al.]
VerlagEuroslavica
Klassifikation (EN)Linguistics
Significance of Slavic Linguistics for Language Theory
Klassifikation (RU)Языкознание
Значение славянского языкового материала для теории языка
Klassifikation (CZ)Jazykověda
Význam slovanského jazykového materiálu pro teorii jazyka
SoundexF3648; S8250; A0262; Z8174; J0840
AnmerkungSvazek je připraven ze sazby časopisu Slavia 67 (1998), č. 1/2
Dokumententypperiodical
Kongress-NummerXII (1998)
BestandSiehe WorldCat
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Funkční stylistika a textová lingvistika / Šoltys, Otakar
K významové stavbě větného centra / Panevová, Jarmila
Problémy se slovanským reflexivem / Panevová, Jarmila
Slovníková informace a její použití v gramatice : (na příkladu českého slovesa) / Panevová, Jarmila
Text a funkční příslušnost k textu / Vašák, Pavel
Poznámky ke zpracování syntaxe staroslověnštiny / Večerka, Radoslav
Funkční distribuce habere a esse v slovanské větě / Mrázek, R.