Портал славистики


[root][biblio]

Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

ID357
AutorKrawczyk-Tyrpa, Anna
Titel

Antropomorfizacja a językowe tabu pierwotne : (exemplum: gwary polskie)

ErschienenZ polskich studiów slawistycznych. Seria 9, Językoznawstwo : prace na XII Międzynarodowy kongres slawistów w Krakowie 1998 (1998), 153-156
Herausgeberkomitet red. Hanna Dalewska-Greń, Jerzy Rusek, Janusz Siatkowski (red. naczelny)
VerlagEnergeia
Klassifikation (EN)Linguistics
Significance of Slavic Linguistics for Language Theory
Klassifikation (RU)Языкознание
Значение славянского языкового материала для теории языка
Klassifikation (CZ)Jazykověda
Význam slovanského jazykového materiálu pro teorii jazyka
SoundexA0627; J0840; P1726; E0486; G4700; P1584
Dokumententypperiodical
Kongress-NummerXII (1998)
BestandSuche in WorldCat
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Z leksykalnych wpływów słowackich na polskie gwary spiskie / Sobierajski, Zenon
Polskie elementy językowe w gwarze czeskiej wsi Kuców koło Bełchatowa / Dejna, Karol
Przysłowioznawstwo polskie / Krżyzanowski, Julian
Językowe subregiony Šląska / Wyderka, Bogusław
Gwary mazurskie w świetle materiałów Georga Wenkera / Rembiszewska, Dorota Krystyna
Warstwy językowe w Kodeksie Zografskim / Moszyński, L.
Kujawskije elementy językowe u Jana Kasprowicza / Tomaszewski, A.