Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2018) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 8550 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

ID351
AutorHoffmannová, Jana; Müllerová, Olga
Titel

Institucionální komunikace v češtině

ErschienenČeská slavistika 1998 : české přednášky pro XII. mezinárodní sjezd slavistů Krakov 27.8.-2.9.1998 (1998), 129-136
Herausgeberred. svazku Emílie Bláhová … [et al.]
VerlagEuroslavica
Klassifikation (EN)Linguistics
Significance of Slavic Linguistics for Language Theory
Klassifikation (RU)Языкознание
Значение славянского языкового материала для теории языка
Klassifikation (CZ)Jazykověda
Význam slovanského jazykového materiálu pro teorii jazyka
SoundexI0682; K4664; C8826
AnmerkungSvazek je připraven ze sazby časopisu Slavia 67 (1998), č. 1/2
Dokumententypperiodical
Kongress-NummerXII (1998)
BestandSiehe WorldCat
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Dialog a mluvená komunikace jako předmět zájmu (slovanské) stylistiky / Hoffmannová, Jana
Interference češtiny a slovenštiny v mluvené komunikaci / Hoffmannová, Jana
Česká hovorovost a hovorová čeština : (v kontextu dalších slovanských jazyků) / Hoffmannová, Jana
Kontaktové varianty a synonymá v slovenčine a v češtine / Buzássyová, Klára
Slovotvorná adaptace nových anglicismů v češtině / BOZDĚCHOVÁ, Ivana
Současné možnosti a trendy popisu mluvené češtiny : (se zaměřením na kolokvializaci a konverzacionalizaci) / Hoffmannová, Jana
Heterogennost jako stylová charakteristika mluvených dialogů / HOFFMANNOVÁ, Jana