Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2018) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 8550 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

ID350
AutorGrochowski, Maciej
Titel

Zmienność kontekstualna wyrażeń funkcyjnych a ich kategoryzacja gramatyczna

ErschienenZ polskich studiów slawistycznych. Seria 9, Językoznawstwo : prace na XII Międzynarodowy kongres slawistów w Krakowie 1998 (1998), 103-107
Herausgeberkomitet red. Hanna Dalewska-Greń, Jerzy Rusek, Janusz Siatkowski (red. naczelny)
VerlagEnergeia
Klassifikation (EN)Linguistics
Significance of Slavic Linguistics for Language Theory
Klassifikation (RU)Языкознание
Значение славянского языкового материала для теории языка
Klassifikation (CZ)Jazykověda
Význam slovanského jazykového materiálu pro teorii jazyka
SoundexZ8666; K4624; W7860; F3648; K4247; G4762
Dokumententypperiodical
Kongress-NummerXII (1998)
BestandSuche in WorldCat
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Właściwości linearne partykuł modalnych a struktura tematyczno-rematyczna wypowiedzenia / Grochowski, Maciej
O metodzie wyjaśniania struktury semantycznej nazw substancji naturalnych / Grochowski, Maciej
O ustalaniu reprezentacji semantycznej nazw przedmiotów konkretnych / Grochowski, Maciej
Partykuły, parenteza a wyrażenia metatekstowe / Grochowski, Maciej
Asymetria semantycznych i gramatycznych ograniczeń stopniowania przymiotników w języku polskim / GROCHOWSKI, Maciej
Z problematyki związków pomiędzy strukturą dźwiękową a strukturą gramatyczną klauzuli wierszowej / Pszczołowska, Lucylla
Z problematyki konfrontatywnego opisu wyrażeń przysłówkowych : (na materiale polskim oraz serbskim i chorwackim) / Dalewska-Greń, Hanna