Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2018) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 8550 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

ID338
AutorZielińska, Anna
Titel

Socjolingwistyczne aspekty badań języka polskiego na Łotwie, Litwie i Białorusi

ErschienenZ polskich studiów slawistycznych. Seria 9, Językoznawstwo : prace na XII Międzynarodowy kongres slawistów w Krakowie 1998 (1998), 291-295
Herausgeberkomitet red. Hanna Dalewska-Greń, Jerzy Rusek, Janusz Siatkowski (red. naczelny)
VerlagEnergeia
Klassifikation (EN)Linguistics
Language Changes (Controllable and Uncontrollable Development)
Klassifikation (RU)Языкознание
Языковые изменения (контролируемое и неконтролируемое)
Klassifikation (CZ)Jazykověda
Jazykové změny (kontrolovatelný a nekontrolovatelný vývoj)
SoundexS8856; A0814; B1260; J0840; P1584; L5200; L5200; B1578
Dokumententypperiodical
Kongress-NummerXII (1998)
BestandSuche in WorldCat
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

O łączeniu metod socjolingwistycznych i dialektologicznych w badaniach jazyka polskiego na Litwie i Białorusi / Zielińska, Anna
Język polski na Bialorusi, Litwie i Ukrainie : problemy kontaktów językowych i ich opisu / Rieger, Janusz
Periodyzacja dziejów polskiego języka literackiego / Urbańczyk, S.
Systematyka głosek polskiego języka kulturalnego / Dłuska, M.
Zarys konfrontacji zasobów słownych języka polskiego i czeskiego / Oliva, Karel
Ograniczenia we fleksji nominalnej języka polskiego / Handke, Kwiryna
Rosyjskie zapożyczenia semantyczne z języka polskiego / Witkowski, Wiesław