Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2018) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 8550 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

ID322
AutorPuzynina, Jadwiga
Titel

Słowiańskie słownictwo społeczno-polityczne w opisie kognitywnym

ErschienenZ polskich studiów slawistycznych. Seria 9, Językoznawstwo : prace na XII Międzynarodowy kongres slawistów w Krakowie 1998 (1998), 231-236
Herausgeberkomitet red. Hanna Dalewska-Greń, Jerzy Rusek, Janusz Siatkowski (red. naczelny)
VerlagEnergeia
Klassifikation (EN)Linguistics
Language Changes (Controllable and Uncontrollable Development)
Klassifikation (RU)Языкознание
Языковые изменения (контролируемое и неконтролируемое)
Klassifikation (CZ)Jazykověda
Jazykové změny (kontrolovatelný a nekontrolovatelný vývoj)
SoundexS8568; S8568; S8158; P1528; O0180; K4462
Dokumententypperiodical
Kongress-NummerXII (1998)
BestandSuche in WorldCat
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Typy formantów słowotwórczych w językach słowiańskich / Puzynina, Jadwiga
Przemiany społeczno-ekonomiczne w Polsce a zmiany językowe / Kurek, Halina
O derywacji redukującej w konfrontatywnym opisie struktur syntaktycznych / Karolak, S.
Problem bilingwizmu w opisie kontaktów językowych polsko-ukraińskich / Dzięgiel, Ewa
Języki słowiańskie w warunkach wielokulturowości / Furdal, Antoni
Słowiańskie interferencje w zakresie morfologii / Siatkowski, J.
Słowiańskie nazwy miejscowości w Danii / Thorndahl, W.