Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2018) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 8550 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

ID320
AutorNovak, France
Titel

Samostalniška večpomenskost v knjižni slovenščini 16. stoletja glede na prevodne zglede

ErschienenSlavistična revija : časopis za jezikoslovje in literarne vede. Zbornik slovenskih prispevkov za XII. mednarodni slavistični kongres v Krakovu 1998 46 (1998) 1/2, 83-94
Klassifikation (EN)Linguistics
Language Changes (Controllable and Uncontrollable Development)
Klassifikation (RU)Языкознание
Языковые изменения (контролируемое и неконтролируемое)
Klassifikation (CZ)Jazykověda
Jazykové změny (kontrolovatelný a nekontrolovatelný vývoj)
SoundexS8682; V0816; K4686; S8568; S8252; G4520; P1726; Z8452
Dokumententypjournal
Kongress-NummerXII (1998)
BestandSuche in WorldCat
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Prevzete besede neslovanskega in slovanskega izvora v knjižni slovenščini 16. stoletja / Legan Ravnikar, Andreja
Vrste glagolskega dejanja v delih slovenskih protestantskih piscev 16. stoletja in tuje prevodne predloge / Merše, Majda
Reševanje nekaterih skladenjskih vprašanj v slovenščini glede na razpoložljive teorije in metode / Žele, Andreja
Hudodelec v slovenskem romanu XX. stoletja / Zadravec, Franc
Nekatere paralele v razvoju dvojine v slovenščini in lužiški srbščini / Derganc, Aleksandra
Spremembe nekaterih dvojinskih oblik in zvez v slovenščini in ruščini / Derganc, Aleksandra
Prevzete leksemske prvine in njihova besedotvorna zmožnost v slovenščini / Stramljič Breznik, Irena