Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2018) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 8550 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

ID318
AutorNedvědová, Milada K.
Titel

Některé aspekty jazykové kultury v nově vzniklých národních státech západních a jižních Slovanů

ErschienenČeská slavistika 1998 : české přednášky pro XII. mezinárodní sjezd slavistů Krakov 27.8.-2.9.1998 (1998), 137-142
Herausgeberred. svazku Emílie Bláhová … [et al.]
VerlagEuroslavica
Klassifikation (EN)Linguistics
Language Changes (Controllable and Uncontrollable Development)
Klassifikation (RU)Языкознание
Языковые изменения (контролируемое и неконтролируемое)
Klassifikation (CZ)Jazykověda
Jazykové změny (kontrolovatelný a nekontrolovatelný vývoj)
SoundexN6427; A0814; J0840; K4527; V8645; N6726; S8224; Z8126; J0864; S8560
AnmerkungSvazek je připraven ze sazby časopisu Slavia 67 (1998), č. 1/2
Dokumententypperiodical
Kongress-NummerXII (1998)
BestandSiehe WorldCat
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

K problematice vývoje modernismu a avantgardy v literaturách západních a jižních Slovanů / Kardyni-Pelikánová, K.
Klasicismus a sentimentalismus v literaturách východních a západních Slovanů / Krejčí, K.
Literární pomezí západních a východních Slovanů / Hloušková, Jasna
Geneze folklorismu v soudobé kultuře západních Slovanů / Beneš, B.
K otázce literárních předpokladů a pramenů preromantické poezie u západních Slovanů / Kopecký, M.
K romantickým tradicím ve vývoji historické prózy u západních Slovanů / Krystýnek, J.
Česká společnost o osvobozeneckém hnutí jižních Slovanů v 60. a 70. letech 19. stol. / Kolejka, Josef