Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2018) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 8550 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

ID316
AutorMerše, Majda
Titel

Vrste glagolskega dejanja v delih slovenskih protestantskih piscev 16. stoletja in tuje prevodne predloge

ErschienenSlavistična revija : časopis za jezikoslovje in literarne vede. Zbornik slovenskih prispevkov za XII. mednarodni slavistični kongres v Krakovu 1998 46 (1998) 1/2, 55-71
Klassifikation (EN)Linguistics
Language Changes (Controllable and Uncontrollable Development)
Klassifikation (RU)Языкознание
Языковые изменения (контролируемое и неконтролируемое)
Klassifikation (CZ)Jazykověda
Jazykové změny (kontrolovatelný a nekontrolovatelný vývoj)
SoundexV7820; G4545; D2600; D2500; S8568; P1728; P1880; S8252; P1726; P1725
Dokumententypjournal
Kongress-NummerXII (1998)
BestandSuche in WorldCat
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Samostalniška večpomenskost v knjižni slovenščini 16. stoletja glede na prevodne zglede / Novak, France
Prevzete besede neslovanskega in slovanskega izvora v knjižni slovenščini 16. stoletja / Legan Ravnikar, Andreja
Glagolski kalki v zgodovini slovenskega knjižnega jezika : (prevzemanje, raba in primerjava s stanjem v slovanskih jezikih) / Merše, Majda
Hudodelec v slovenskem romanu XX. stoletja / Zadravec, Franc
Okazionalno besedotvorje v slovenskih oglasih / Stramljič-Breznik, Irena
Svetopisemska motivika v slovenskem leposlovju 19. in 20. stoletja / Stanonik, Marija
Daljšanje akuta v severovzhodnih slovenskih narečjih / Zorko, Zinka