Портал славистики


[root][biblio]

Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2013) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 7767 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

ID314
AutorMartincová, Olga
Titel

Neologie a variantnost v současném jazyku

ErschienenČeská slavistika 1998 : české přednášky pro XII. mezinárodní sjezd slavistů Krakov 27.8.-2.9.1998 (1998), 143-148
Herausgeberred. svazku Emílie Bláhová … [et al.]
VerlagEuroslavica
Klassifikation (EN)Linguistics
Language Changes (Controllable and Uncontrollable Development)
Klassifikation (RU)Языкознание
Языковые изменения (контролируемое и неконтролируемое)
Klassifikation (CZ)Jazykověda
Jazykové změny (kontrolovatelný a nekontrolovatelný vývoj)
SoundexN6540; V0762; S8486; J0840
AnmerkungSvazek je připraven ze sazby časopisu Slavia 67 (1998), č. 1/2
Dokumententypperiodical
Kongress-NummerXII (1998)
BestandSiehe WorldCat
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Úloha folklóru v současném literárním vývoji / Sirovátka, O.
Neologie jako singulární bod jazykovědy / Savický, Nikolaj
Paralely, specifika a sbližování mezi ruskou sovětskou a českou literaturou v současném období / Zahrádka, Miroslav
Sociolingvistické aspekty neologie : (na česko-bulharském jazykovém materiálu) / Rangelova, Albena
Interference v zvukových plánech slovanských jazyků / Hůrková -Novotná, Jiřina
Větná struktura v nejstarších fázích slovanských jazyků / Havránek, B.
Otázky kodifikace normy slovanských spisovných jazyků v postkomunistickém období / Ullčný, Oldřich