Портал славістики


[root][biblio]

Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)

Die "Bibliographie der internationalen Slavistenkongresse (BibSlavKon)" (1929-2018) wurde aus der mehrbändigen gedruckten Reihe in Zusammenarbeit mit der Slovanská knihovna (Prag) konvertiert. Die Datenbank enthält ca. 8550 Datensätze und wird ca. alle fünf Jahre mit Einträgen der elektronischen Ausgabe aktualisiert. Weitere Informationen befinden sich hier. Die Liste mit der Klassifikationsübersicht: hier.

ID312
AutorKurek, Halina
Titel

Przemiany społeczno-ekonomiczne w Polsce a zmiany językowe

ErschienenZ polskich studiów slawistycznych. Seria 9, Językoznawstwo : prace na XII Międzynarodowy kongres slawistów w Krakowie 1998 (1998), 169-174
Herausgeberkomitet red. Hanna Dalewska-Greń, Jerzy Rusek, Janusz Siatkowski (red. naczelny)
VerlagEnergeia
Klassifikation (EN)Linguistics
Language Changes (Controllable and Uncontrollable Development)
Klassifikation (RU)Языкознание
Языковые изменения (контролируемое и неконтролируемое)
Klassifikation (CZ)Jazykověda
Jazykové změny (kontrolovatelný a nekontrolovatelný vývoj)
SoundexP1786; S8158; E0466; P1588; Z8660; J0840
Dokumententypperiodical
Kongress-NummerXII (1998)
BestandSuche in WorldCat
PURLCitation link

Ähnliche Titel:

Czynniki socjolingwistyczne a przemiany polszczyzny mówionej w ostatnim pólwieczu / Kurek, Halina
Globalizacja a językowo-kulturowe przemiany polskiej wsi / KUREK, Halina
Przemiany polszczyzny mówionej inteligencji polskiej : (na materiale fonetycznym) / Kurek, Halina
Zmiany zachodzące w nazewnictwie w wieku XX. / Rzetelska-Feleszko, Ewa
Słowiańskie słownictwo społeczno-polityczne w opisie kognitywnym / Puzynina, Jadwiga
Warstwy językowe w Kodeksie Zografskim / Moszyński, L.
Przełom modernistyczny w Polsce i w Rosji / Barański, Zbigniew